Koers 2030 – De Grote Verbouwing van Nederland

De regering heeft vergevorderde plannen voor een grondige verbouwing van ons land. “Naar analogie van de wederopbouw kunnen we spreken van de wederombouw van Nederland”, zegt minister Hugo de Jonge, verwijzend naar de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. De uitvoering is zo onoverzichtelijk dat van echte inspraak geen sprake is. Duidelijk is wel dat voor landbouw en visserij nauwelijks ruimte overblijft. Deze verbouwing brengt de voedselvoorziening in gevaar en ondermijnt het eigendomsrecht. “Het zal voor heel veel boeren onmogelijk worden hun bedrijf te kunnen voortzetten. Als je dat tot je laat doordringen, is dit een zeer grote bedreiging,” aldus Bart Kemp van Agractie.

Lees het hele artikel bij De Andere Krant: ‘Let op! Nederland gaat op de schop’


Solari-Report, EnerzijdsAnderzijds en De Andere Krant roepen op tot een maatschappelijk debat. Op de website koers2030.nl wordt informatie over de aanstaande verbouwing van Nederland en de implicaties gedeeld.

Om de huidige ontwikkelingen goed te begrijpen, is de huidige situatie vanuit historische, geopolitieke en internationale context te begrijpen. Deze wordt beschreven in het diepteonderzoek de ‘Nederlandse boeren en vissers: Ondermijning van eigendomsrecht en de voedselvoorziening’.

Wil je weten:

  • Waarom de boeren van het land af moeten, en de vissers van de zee?
  • Hoe het komt dat ze bereid zijn het beroep op te geven dat al generaties lang in de familie is?
  • Dat de achtergrond van wereldwijde natuurbeschermingsmaatregelen in feite een verkapte onteigeningsagenda is?
  • Wat de ruilverkaveling met natura en smart cities te maken heeft?
  • Waarom het bijna onmogelijk is je eigen woongemeenschap te starten?
  • Waarom meer dan de helft van de wereldbevolking in steden woont? Dit is een historisch unicum
  • Waarom lokale, ‘regionale’ en nationale overheden VN beleid uitvoeren, en ngo’s steeds meer land onder hun beheer krijgen?
  • Wat de risico’s zijn voor de voedselvoorziening?

Lees dan het rapport!

De conclusie na dit onderzoek is voor mij – als voormalig duurzaamheidsconsultant (!) – dat natuur en stikstof niet de juiste debat onderwerpen zijn.

Waar we het over moeten gaan hebben zijn:

LEES OOK

CONTACT

Elze van Hamelen
Sustainable solutions

info[@]vanhamelen.eu