SPECIAL: Omgevingswet verstikt Nederland

De grote verbouwing raakt ons allemaal

Serie Grote verbouwing van Nederland

Datum: 11 mei 2024
Door Elze van Hamelen, voor De Andere Krant

“De grootste wetgevingsoperatie sinds de herziening van de Grondwet in 1848.” Dit zei Mark Rutte over de Omgevingswet die per 1 januari 2024 stilletjes is ingegaan. Onder de wet moeten alle gemeenten een Omgevingsvisie en Omgevingsplan maken. Die komen in plaats van de oude bestemmingsplannen. Ze kunnen worden ingezet om burgers en bedrijven ‘maatschappelijke doelen’ op te leggen en hun gedrag te monitoren. Volgens veel experts gaat de nieuwe wetgeving leiden tot meer overheidsbemoeienis, rechtsonzekerheid, ondermijning van het eigendomsrecht en een onwerkbare bureaucratie. Er is één sprankje hoop: gemeenteraden kúnnen in actie komen en de regie terugpakken.

De overheid spreidt een net over Nederland

Met de invoering van de Omgevingswet, begin dit jaar, spreidt de overheid een net over Nederland. Politici staan te springen om ons land ingrijpend te ‘verbouwen’. Demissionair minister Hugo de Jonge spreekt zelfs van de “wederombouw” van Nederland. Beleidsbepalers hebben de Omgevingswet speciaal aangepast om hun maatschappelijke doelstellingen – ‘transities’ op het gebied van duurzaamheid, natuur, klimaat, gezondheid en veiligheid – op te leggen aan burgers en bedrijven. Die krijgen te maken met steeds meer controle en surveillance, en met grote rechtsonzekerheid. Zelfs het overgangsrecht, waarbij burgers zich konden beroepen op in het verleden afgegeven vergunningen, staat op de helling. BVNL-partijleider Wybren van Haga spreekt van een “nieuwe stap in de steeds maar uitdijende overheid”.

Lees het hele artikel bij De Andere Krant:
https://deanderekrant.nl/nieuws/omgevingswet-verstikt-nederland-2024-05-09

Achtergrondverhaal over de grote verbouwing van Nederland:

Let op! Nederland gaat op de schop
Transitie onttrekt zich aan democratische controle

Datum: 10 november 2023
Door Elze van Hamelen, voor De Andere Krant

De regering heeft vergevorderde plannen voor een grondige verbouwing van ons land. “Naar analogie van de wederopbouw kunnen we spreken van de wederombouw van Nederland”, zegt minister Hugo de Jonge. Maar in de verkiezingsstrijd horen we hier niets over. De uitvoering is zo onoverzichtelijk dat van echte inspraak geen sprake is. Duidelijk is wel dat voor landbouw en visserij nauwelijks ruimte overblijft. “Het zal voor heel veel boeren onmogelijk worden hun bedrijf te kunnen voortzetten. Als je dat tot je laat doordringen, is dit een zeer grote bedreiging.”

Lees het hele artikel bij De Andere Krant:
https://deanderekrant.nl/nieuws/let-op-nederland-gaat-op-de-schop-2023-11-10

Hoe democratisch  is de grote verbouwing van Nederland?
“Het merendeel van onze inwoners geen flauw idee heeft wat er gaande is”

Datum: 28 maart 2024
Door Elze van Hamelen, voor De Andere Krant

Er vindt een ‘grote verbouwing’ van Nederland plaats waar burgers nauwelijks iets vanaf weten en geen inspraak in hebben gehad, heb ik aangetoond in een eerder artikel in De Andere Krant. Het was aanleiding voor het Zuid-Hollandse statenlid (inmiddels Kamerlid) Henk de Vree (PVV) om indringende vragen te stellen aan de provincie Zuid-Holland over de democratische legitimering van de besluitvorming. De antwoorden van de provincie stellen niet gerust. Maar wat zowel De Vree als de provincie missen is het grote plaatje: de verbouwing van Nederland komt niet uit de lucht vallen – hij komt voort uit internationale afspraken waar ook onze democratisch gekozen bestuurders niets over te vertellen hebben.

Lees het hele artikel bij De Andere Krant:
https://deanderekrant.nl/nieuws/hoe-democratisch-is-de-grote-verbouwing-van-nederland-2024-03-28

LEES OOK

CONTACT

Elze van Hamelen
Sustainable solutions

info[@]vanhamelen.eu