Kunstmatig voedsel I: Vertikale Landbouw

Voedselfabrieken staan in de steigers om boeren te vervangen

“De vervanging van traditionele landbouw door verticale landbouw is al veel verder gevorderd dan veel mensen denken”, vertelt de Amerikaanse onderzoeksjournaliste Corey Lynn in een exclusief interview met De Andere Krant. Ze ontdekte dat er wereldwijd miljarden zijn geïnvesteerd in bedrijven die inzetten op verticale landbouw, dat deze bedrijven op kleine oppervlakten met weinig werknemers opereren, en al voedsel aan supermarkten leveren. Deze bedrijven zien zichzelf niet als agrariërs, maar als ‘technologie-platforms’, die zaden genetisch ‘editen’ om ze geschikt te maken voor deze technocratische vorm van voedselproductie.

Wie is Corey Lynn?

Corey Lynn is een onafhankelijke onderzoeksjournaliste, die haar werk publiceert op haar website ‘Corey’s Digs’. Ze doet diepgravend onderzoek waarbij ze officiële rapporten uitpluist, en de agenda’s achter de marketing-gloss destilleert. Vanuit een diversiteit aan informatie weet ze telkens het grotere plaatje helder te beschrijven. Onlangs publiceerde ze het boek ‘The Global Landscape on Vaccine ID Passports’, en al in november 2021 waarschuwde ze dat de apenpokken hoogstwaarschijnlijk voor de volgende virus-paniek zouden zorgen. Ze beschrijft in verschillende artikelen de transformatie van onze voedelsystemen, waaronder ontwikkelingen in genetische manipulatie van vee en landbouwproducten en laboratorium gekweekt vlees. Haar website is een bezoekje waard: https://www.coreysdigs.com/

In het artikel “New controlled Food System Is Now In Place And They Will Stop At Nothing To Accelerate Their Control” beschrijf je dat technocratische visies voor de vervanging van traditionele landbouw, zoals we op de site van het WEF kunnen lezen, al in een vergevorderd stadium van ontwikkeling zijn. Kun je dat uitleggen?

Het viel mij op dat er in de VS steeds meer van dit soort verticale landbouw faciliteiten werden opgericht. Toen ben ik op zoek gegaan, hoeveel zijn dat er eigenlijk? Wie investeren daarin? Dat bleken er veel te zijn, niet alleen in de VS, maar wereldwijd. Wanneer je kijkt op de website van het World Economic Forum, kun je lezen dat de verticale landbouw een belangrijk deel uitmaakt van hun toekomstvisie. De bedrijfstak voor verticale landbouw werd in 2020 op 5.5 miljard dollar gewaardeerd, en naar verwachting zal die groeien tot bijna 20 miljard in 2026. Onder het mom van klimaatverandering en droogte willen ze landbouwproductie verschuiven naar grote fabriekshallen, waarbij ze gebruik maken van ‘slimme’-technologieën. De oppervlakte kan wel 930 vierkante meter (100.000 square foot) zijn, waarin de gewassen groeien in verticale stapels, die worden gemonitord en verzorgd door sensors en robots. Zelfs in een grote faciliteit hoeven er maar 50-100 mensen te werken. Bijvoorbeeld, het bedrijf Bowery Farming heeft een faciliteit in Arlington, Texas, die groot genoeg is om 16 miljoen mensen in een omtrek van 200 mijl (+/-320 km) van groente te voorzien. De gewassen, op dit moment gaat het voornamelijk om bladgroente, kruiden, en soms fruit, worden binnen 12-14 dagen onder uv-licht opgekweekt. Deze faciliteiten hebben al contracten met grote supermarktketens, en de producten zijn al te koop in supermarkten. Je hebt dat niet door, want er bestaat geen label voor. Daarbij, het wordt allemaal binnen gegroeid, zonder pesticiden, dus het kan als biologisch gelabeld worden.

Kun je ook aardappels, graan of rijst groeien op deze manier?

Op dit moment niet. Wat duidelijk is, is dat de weg wordt voorbereid om ‘gene edited’ zaden toe te laten. Dit is een andere techniek dan genetische modificatie (gmo). Bij gmo’s brengen ze extern dna in, om het zaad andere eigenschappen te geven. Bij editen wordt er een stukje dna uitgeknipt, zodat het anders muteert. Op dit manier proberen ze gewassen resistenter te maken tegen droogte en ziektes, of andere eigenschappen te geven. Bij gmo’s gaat bij mensen een alarmbel af, ze willen het liever niet eten. Maar gene editing wordt nu als duurzaam naar voren geschoven. In een financieel document (sec disclosure) stelt de CFO van eén van de grootste verticale landbouwbedrijven in de VS, Arrow Farms, heel duidelijk: “We zijn een technologieplatform, dit gaat niet simpelweg om landbouw in kassen. We hebben meer dan 250 uitvindingen op onze naam, en groeien meer dan 500 plantvariëteiten. We zien een aantrekkelijke markt in geavanceerde genetica, omdat ons platform versneld groeien van gewassen mogelijk maakt en andere manieren voor genetische ontwikkeling van planten te ondersteunen”. In rapporten worden de termen rasveredeling en ‘gene editing’ door elkaar gebruikt. Zijn de gewassen, die binnen 14 dagen worden opgekweekt, al genetisch aangepast? Dat wordt uit de rapporten niet helemaal duidelijk.  

Daarnaast kunnen dit soort zaden gepatenteerd worden. Alleen al in de stad Sacramento in Californië werken meer dan honderd laboratoria aan het ontwikkelen van zaden door middel van biotechnologie. Je ziet in de VS, en ook in andere landen dat de wetgeving wordt aangepast om deze vorm van genetische wijziging toe te staan. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan wetgeving die verplicht dat zaden gepatenteerd moeten zijn. Dat maakt verbouwen met natuurlijke zaden heel moeilijk.

Wat mij ook zorgen baarde, is dat wanneer je kijkt wie hierin investeert, dan zijn dat bekende partijen: De Bill & Melinda Gates Foundation, Breaktrough Energy, Jeff Bezos, Blackrock, Barclays, Vanguard, Google, Wallmart, Monsanto/Bayer, en alle grote supermarktketens zijn betrokken. Tegelijkertijd zien we allemaal gecreëerde problemen met aanleveringsketens, hier in VS is er brandgesticht bij talloze voedseldistributiecentra, en is bijvoorbeeld de aanlevering van kunstmest aan boeren verhinderd, weer op andere plekken wordt boeren toegang tot water ontzegd. In de VS heeft de regering van Joe Biden een actiepakket voorgesteld om de ‘klimaatnoodtoestand’ te bestrijden. Mocht dat erdoor komen, dan gaan er grote investeringen naar het bouwen van meer verticale landbouw installaties. Dus, ze onteigenen boeren, en degenen die hun hoofd overeind hebben kunnen houden krijgen nu te maken met kunstmatig gecreëerde tekorten aan kunstmest, energie en water. Dan kijk je naar de websites van het WEF en de VN, en de verticale landbouw wordt wereldwijd op dezelfde manier gepromoot: ze besparen water en landgebruik, dit is hoe je je klimaatdoelen kunt behalen.

Dan beginnen de puzzelstukken op hun plaats te vallen: terwijl het gewone boeren, en niet alleen voor landbouw, maar ook op het gebied van veeteelt, onmogelijk wordt gemaakt om te produceren, wordt de voedselproductie in deze grote fabriekshallen ondergebracht, waar het niet langer direct toegankelijk is, zoals boeren wel zijn. Als je dat koppelt aan de QR-codes die in het afgelopen jaar zijn uitgerold, dan is het zo in te denken dat je niet de supermarkt in mag, omdat je sociale of CO2 krediet niet voldoende is. In Sri Lanka bijvoorbeeld, waar onlangs rellen uitbraken vanwege voedseltekorten, wordt nu de QR gebruikt als voorwaarde om benzine te kunnen kopen. Ze zijn een systeem aan het bouwen waarin alles wat je doet getraceerd wordt, en bijgehouden op een blockchain. Door middel van een sociale- of klimaatscore wordt je toegang tot producten of diensten bepaald.

En dat is wat mij betreft het echt zorgelijke aan dit systeem: het is heel gecentraliseerd, en het is makkelijk om mensen uit te sluiten. Laat me duidelijk zijn: ik ben niet tegen kleinschalige verticale landbouw, als die ondernomen wordt door burgers. Dat kan ook voordelen hebben. Soms is er een misoogst of droogte zorgt voor productieproblemen. Dit soort back-up systemen kunnen ook hun functie hebben. Maar niet als de nieuwe, gecentraliseerde faciliteiten eigendom zijn van Vanguard, en je je QR en een test moet laten zien voordat je de supermarkt in kan om je genetisch aangepaste eten te kopen. De manier waarop het nu wordt uitgerold is een overname en vervanging van ons traditionele landbouwproductie.  

Lees het hele rapport on Lynn’s website:

https://www.coreysdigs.com/global/new-controlled-food-system-is-now-in-place-and-they-will-stop-at-nothing-to-accelerate-their-control/

<Kader> Vertikale landbouw in Nederland

“Nederland is het silicon valley van de vertical farming” kopt RTL-nieuws naar aanleiding van de tuinbouwbeurs Greentech in 2018. Verschillende Nederlandse verticale landbouwbedrijven zijn internationaal actief, waaronder Plantlab en Growy (voormalig Growx). Plantlab levert aan de onlinesupermarkt Picnic. Plantlab kan “in een ruimte met een oppervlakte van slechts twee voetbalvelden genoeg produceren om een stad van honderdduizend inwoners dagelijks van 200 gram groente te voorzien” schrijft het mediaplatform voor tuinbouw Nieuwe Oogst. “PlantLab focust zich momenteel op sla, kruiden, tomaten en komkommer, maar heeft voor veel andere gewassen de research gedaan om ook deze commercieel te kunnen kweken”.

In januari 2022 is de Wageningen University & Research (WUR) een onderzoekssamenwerking aangegaan met het Duitse Infarm, voor het ontwikkelen van hydrocultuurtomaten. Het Crop Genetics team van Infarm krijgt een eigen onderzoeksfaciliteit op de Wageningen campus. In 2020, aan het begin van de pandemie verzamelde Infarm nieuwe investeringen ter waarde van 170 miljoen dollar. Infarm heeft wereldwijd partnerschappen met supermarktketens, waaronder Albert Heijn.

Bronnen

https://craft.co/infarm

https://www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/Verticale-landbouw.htm

https://www.crunchbase.com/organization/infarm/company_financials

Plantlab – picnic https://www.levensmiddelenkrant.nl/levensmiddelenkrant/formules/picnic-start-pilot-met-verse-groenten-en-kruiden

https://www.deondernemer.nl/innovatie/groei/duurzame-teler-plantlab-stadsgroente-picnic~2642910?

https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2022/02/22/plantlab-haalt-miljoenen-op-voor-internationale-uitbreiding

Infarm – partnerschip met AH   https://www.infarm.com/infarm-raises-170m-during-pandemic-to-grow-largest-urban-vertical-farming-network-in-the-world/

https://www.colruytgroup.com/nl/duurzaam-ondernemen/initiatieven/vertical-farming

LEES OOK

CONTACT

Elze van Hamelen
Sustainable solutions

info[@]vanhamelen.eu