Het gevaar van de arts als overheidsagent

Een kortere versie van dit artikel werd eerder gepubliceerd in Gezond Verstand nummer 16, 19 mei 2021

Elze van Hamelen

Vera Sharav, holocaust overlever en de president en oprichtster van de Alliance of Human Research Protection (AHRP), een ngo die zich inzet voor humane en ethische medische experimenten, waarschuwt voor de parallellen tussen de huidige tijd en de nazi periode. In een interview gaat ze in op het belang van humane en ethische medische experimenten, door het benadrukken van van de eed van Hippocrates – om patiënt geen schade toe te brengen, en principes van Neurenberg die zijn opgesteld na de Tweede Wereldoorlog. Sharav benadrukt de rol van de arts in het rechtvaardigen van overheidsbeleid en trekt de vergelijking met Nazi-Duitsland. Het waren artsen die zich vroeg bij het Nazi-regime aansloten en deze legitimiteit verleenden, artsen die heel gevaarlijk werden op het moment dat ze uitvoerders werden van overheidsbeleid, en hun eed om de individuele patiënt de dienen en beschermen lieten varen.

Neurenberg Code en Eed van Hippocrates als basis voor ethische geneeskunde

Als jong meisje leefde Sharav drie jaar in de Nazi-kampen, totdat haar moeder haar als wees opgaf, zodat ze aan het kamp kon ontsnappen. Later in haar leven heeft ze de AHRP opgericht, waarin ze meerdere gevallen van onethische medische experimenten succesvol heeft weten aan te kaarten, zoals bijvoorbeeld het toedienen van experimentele AIDS medicijnen bij kinderen in pleeggezinnen. Ze vertelt dat Neurenberg code vastlegt dat de arts/onderzoeker individueel verantwoordelijk wordt gehouden. Ook onder de eed van Hippocrates is de arts volledig individueel verantwoordelijk voor de medische beslissingen die hij/zij maakt. De beslissingen dienen het belang van de patiënt te dienen. Beroepsgeheim maakt deel uit van de eed. Sharav legt uit: “de Neurenberg Code is ondubbelzinnig: het vereist de vrijwillige en geïnformeerde toestemming van degene die de medische behandeling ondergaat. De code is grensoverstijgend, en is geldig in oorlogs- en vredestijd.”

Eugenetische wetenschap gaf argumenten voor medische massamoord

“Zie, de holocaust begon niet met de Joden, de eerste slachtoffers waren jonge kinderen onder de drie jaar.” De jaren ‘20 en ’30 van de vorige eeuw was een periode waarin de eugenetica – het verbeteren van de genetische samenstelling van een populatie – populair was, en ook als officiële wetenschap erkent werd. Met volle ondersteuning van de intelligentsia gaf de eugenetica aanleiding tot programma’s voor gedwongen sterilisatie in de VS en Nazi-Duitsland, en later voor het T4 programma waarin 275.000 burgers werden vermoord onder het mom van euthanasie nadat ze door artsen werden aangegeven als ‘ongeneeslijk ziek’. De reden waarom euthanasie in Duitsland nog steeds een bijzonder gevoelig onderwerp is.

“De ergste misdaden werden gepleegd in naam van het beschermen van publieke gezondheid” aldus Sharav. “Wanneer artsen te dienste staan van publieke gezondheid, zijn ze niet langer gehouden aan persoonlijke ethische grenzen. Ze wijken af wan deze ethische normen, en wanneer dingen misgaan, wanneer er ernstige schade wordt aangericht, bij individuen zowel als aan de samenleving, is er niemand die verantwoordelijk gehouden wordt. Dát is wat tot de nazi-misdaden leidde. De gehele medische sector steunde elk van de moorddadige verordeningen.”

“When a doctor becomes a government agent, he becomes someone very dangerous.”

We doen het ‘samen’, en wie niet ‘samen’ wil, is schuldig

Op dit moment wordt makkelijk te weerleggen ‘wetenschap’ gebruikt om medische procedures – maskers, PCR-testen en vaccins – aan burgers op te leggen en af te dwingen, ‘in het publieke belang’. Bondskanselier Angela Merkel spreekt Nederland publiek toe op 5 mei en legt uit dat ‘de vrijheid in 2021 draait om verantwoordelijkheid voor anderen’. De mensen die zich uitspreken tegen opgelegde medische ingrepen – die hun lichamelijk integriteit en het zelfbeschikkingsrecht over hun lichaam willen behouden – wordt verweten dat ze een gevaar zijn voor de volksgezondheid, erger nog, door asociaal hun vrijheid op te eisen zijn zij verantwoordelijk voor de aanhoudende lockdowns. Het is een klassiek voorbeeld van ‘scapegoating’ – het vinden van een zondebok, een oeroud ritueel sociologisch proces waardoor een gemeenschap zich gezuiverd voelt door een gedeelte van de gemeenschap als ‘schuldig’, ‘kwaad’, ‘zondig’, ‘ziek’ of ‘besmettelijk’ aan te merken. Denk bijvoorbeeld aan de heksenvervolging en Jodenvervolging.

Medische apartheid

Het is niet kies om de vergelijking met de Tweede Wereldoorlog te maken, dat liet de publieke verontwaardiging op de poster die opriep tot het herdenken van 75 jaar vrijheid zien. Maar waarom mogen we de vergelijking niet trekken? Op de vraag hoe Sharav de verschillen en overeenkomsten ziet tussen de nazi-periode en de huidige tijd antwoord ze:
De overeenkomsten zijn zeer, zeer angstaanjagend. Ik had niet gedacht dat ik ooit nog bang zou zijn voor apartheid. Auschwitz gebeurde niet zomaar, het was een gradueel proces, stap voor stap. Nu komen we in een nieuwe fase, van vaccinatiepaspoorten. Voor mij zijn deze symbolisch equivalent aan de Ster van David die ik heb moeten dragen. Je creëert hiermee een klassenmaatschappij, met een bevoorrechte klasse en een gediscrimineerde klasse.”

De medische apartheid ligt niet in het verschiet met het invoeren van het vaccinatiepaspoort, voor veel mensen is hij er al. Via mijn social media netwerk deed ik een peiling: wie is een medische behandeling ontzegd omdat die niet toestemde in het dragen van een mondkapje, of het ondergaan van een PCR-test of vaccinatie? Er waren verschillende reacties – van mensen die behandelingen of zelfs operaties niet hebben ondergaan omdat ze geen test wilden, tot mensen die tegen hun wil een masker opzetten of een test ondergingen om toegang te krijgen tot medische zorg. Bijvoorbeeld, een test om te kunnen bevallen in het ziekenhuis, of een masker op om op de eerste hulp in het ziekenhuis te kunnen worden behandeld voor ademhalingsproblemen.

De groep die niet meedoet heeft steeds minder rechten – ondanks dat ze betalen voor een dure zorgverzekering hebben ze geen toegang tot zorg, ze hebben geen stem of vertegenwoordiging in het publieke debat, op tv, in de krant of in de regering. Dit zijn ‘wappies’, en die hoef je niet serieus te nemen. Naar de wetenschappelijke onderzoeken die ze aandragen hoef je niet te kijken, want deze mensen zijn gek en gevaarlijk. Medische ethicus Erwin Kompanje waarschuwt voor het dehumaniseren, het ontmenselijken van deze groep. Het begint bij woorden, ‘wappie’, maar vervolgens mogen daar daden aan gekoppeld worden. Bewakers en klanten in supermarkten die zich gerechtvaardigd voelen maskerlozen ongestraft fysiek aan te vallen. Met vervolgens het extreme geweld door eigen politie tegen burgers op het Museumplein en het Malieveld. Volgens Kompanje is deze mate van geweld alleen mogelijk wanneer de ME deze mensen niet langer als afzonderlijke individuele burgers ziet die ze dient te beschermen, maar als een amorfe groep van onmensen, iets wat bevestigd wordt in de politieverhoren van het BPOC.

Hoe was het mogelijk dat in de periode 1940-1945 zonder veel weerstand en met actieve medewerking van het ambtelijke apparaat bijna alle Joden uit de samenleving verwijderd werden? Hier ging een proces van dehumanisering aan vooraf. Toen en nu waren het de medewerking en goedkeuring van de intelligentsia en de beroepen waarvoor je een eed aflegt die het systeem een foute kant op stuurden.

De argumenten die gebruikt werden, toen en nu, waren medische argumenten. Immoreel beleid werd goedgepraat in naam van publiek belang. Op 4 mei herdenken we de doden uit de Tweede Wereldoorlog. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei kondigt aan dat de Dodenherdenking en Bevrijdingsdag in de komende jaren in het teken staat van diversiteit en zelfkritiek. Tegelijkertijd “blijft de Holocaust een aandachtspunt”. Mogen we de Holocaust nog herinneren? Mogen we de overeenkomsten zien, en benoemen?

Sharav: “Mensen zeggen, ‘nooit weer’. Onzin. Primo Levi legde uit: ‘Het is gebeurd. Dus het kan weer gebeuren. Het kan overal gebeuren’. Wie de geschiedenis niet kent is gedoemd hem te herhalen.”

Bronnen

Interview met Vera Sharav – over de Neurenberg principes, informed consent en medische ethiek
https://vanhamelen.eu/uncategorized/interview-met-vera-sharav-over-de-neurenberg-principes-informed-consent-en-medische-ethiek/

Vera Sharav – Alliance of Human Research Protection
https://ahrp.org/vera-sharav/

Beware of Medicine Marching in Lockstep with Government
https://ahrp.org/beware-of-medicine-marching-in-lockstep-with-government-personal-reflections/

Why did so many German doctors join the Nazi Party early?
https://www.researchgate.net/publication/232220144_Why_did_so_many_German_doctors_join_the_Nazi_Party_early

Freedom, Democracy, Peace; Power, Democide, and War
https://www.hawaii.edu/powerkills/

“The Unvaxxinated Question ” – Consent Factory – CJ Hopkins
https://consentfactory.org/2021/03/29/the-unvaccinated-question/

Ontmenselijken voor de gelegenheid
https://kompanje.org/2021/03/29/ontmenselijken-voor-de-gelegenheid/

Wake Up! Outlaw Technocrats Are Stealing Our Democracy (Mercola)
Historical experiments with iatrarchy — meaning government by physicians — have been catastrophic. The medical profession has not proven itself an energetic defender of democratic institutions or civil rights. Most German doctors accepted lead roles in the Third Reich’s project to eliminate mental defectives, homosexuals, handicapped citizens and Jews. The admonition to “trust the experts” is both antidemocratic and antiscience, as science is dynamic. “Experts” frequently differ on scientific questions and their opinions can vary in accordance with the demands of politics, power and financial self-interest. https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/04/12/technocracy-vs-democracy.aspx

Vaccins tegen het SARS-Cov-2 virus – Deel 2 https://www.janbhommel.com/post/vaccins-tegen-het-sars-cov-2-virus-deel-2
Vaccins tegen het SARS-CoV-2 virus – Deel 3. https://www.janbhommel.com/post/vaccins-tegen-het-sars-cov-2-virus-deel-3

Fifty Years Later: The Significance of the Nuremberg Code. N Engl J Med 1997; 337:1436-1440 https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejm199711133372006
Not a slippery slope or sudden subversion: German medicine and National Socialism in 1993. British Medical Journal 1996: 313: 1453 https://www.bmj.com/content/313/7070/1453

4 en 5 mei nog meer verbreed
De Dodenherdenking en Bevrijdingsdag staan de komende jaren in het teken van diversiteit en zelfkritiek. Tegelijkertijd blijft de Holocaust een aandachtspunt. Dat staat in het beleidsplan van het Nationaal Comité 4 en 5 mei
https://www.historischnieuwsblad.nl/4-en-5-mei-nog-meer-verbreed/

Duitse Bondskanselier spreekt Nederland toe op 5 mei
Toespraak Merkel laat zien: de vrijheid in 2021 draait om verantwoordelijkheid voor anderen
5 mei-lezing Bondskanselier Angela Merkel hield woensdag via een videoverbinding de 5 mei-lezing. Herdenken in het bijzijn van een Duits staatshoofd bewerkstelligt onvermijdelijk de dynamiek van goed tegen het grote kwaad.
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/05/05/toespraak-merkel-laat-zien-de-vrijheid-in-2021-komt-in-de-vorm-van-verantwoordelijkheid-voor-anderen-a4042522

So the new Fuhrer gives our ‘liberation’ speech, while one of our few national traditions is turning into a struggle session that both destroys culture and history in a clean swoop. Meanwhile – making comparisons between the current events and the nazi period is considered ‘hate speech’ and evokes ‘moral’ outrage. It is better not to think or remember the holocaust altogether, so the current holocaust remains a collective blind spot for as long as possible.

Originele eed had ook medisch beroepsgeheim
Eed van Hippocrates (originele tekst)
https://ordomedic.be/nl/orde/artseneed/eed-hippocrates/

De Nederlandse artseneed – in een kader?

Afrekening met de ‘Nederlandse paradox’ in de Holocaust
https://www.wyniasweek.nl/afrekening-met-de-nederlandse-paradox-in-de-holocaust/

Wie heeft er voorbeelden van zorg die geweigerd is
https://twitter.com/ElzevH/status/1381899406413344768

LEES OOK

CONTACT

Elze van Hamelen
Sustainable solutions

info[@]vanhamelen.eu