“Een duurzame samenleving is vooruitziend, flexibel en wijs genoeg om niet de fysieke of sociale systemen waarvan het afhankelijk is te ondermijnen” Donella H. Meadows

Bedrijven spelen een cruciale rol bij de verduurzaming van samenleving èn kunnen tegelijkertijd winstgevender worden door zich te richten op:

VISie op DUURzaamheiD

“Een wereld waarin negen miljard mensen leven en een aangename levensstandaard genieten, binnen de ecologische grenzen van de aarde, voor 2050”

- World Business Council for Sustainable Development (vrije vertaling)

Om deze visie te bereiken is een fundamentele transformatie noodzakelijk: in de manier waarop we grondstoffen gebruiken, produceren en consumeren: van lineaire naar circulaire producten en processen, van fossiele naar hernieuwbare energie en naar bedrijfsmodellen die herstel van ecologische en sociale afbraak mogelijk maken.  Dit vraagt om leiderschap. 

Bedrijven spelen een voortrekkersrol in deze transitie naar een duurzame samenleving.

In de kern draait duurzaamheid om innovatie. 

Door duurzaamheid als strategische kans te benaderen wordt een enorm potentieel aan innovatie en creativiteit aangeboord. 

Duurzaamheid is een benadering waarmee je kansen en risico’s in een complexe, snel veranderende en internationale omgeving kunt identificeren.  Het is een aanknopingspunt om een actieve dialoog met ‘stakeholders’ aan te gaan. Door deze dialoog, en door duurzaamheid een meetbaar onderdeel te maken van de bedrijfsstrategie, kan niet alleen tijdig worden bijgestuurd, maar ook op veranderingen geanticipeerd worden. De winstgevendheid verbetert doordat uw bedrijf aantrekkelijker wordt voor werknemers en klanten.  • ((item.title)) / 
Bio

Bio

Elze studeerde Beleid, Communicatie, Organisatie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Deze studie combineerde het beste van twee werelden: de maatschappelijke betrokkenheid van de publieke sector en slagvaardigheid van het bedrijfsleven. Tijdens deze studie ontwikkelde ze haar passie voor het thema duurzaamheid en de overtuiging dat het bedrijfsleven een sleutelrol te spelen heeft bij de ontwikkeling naar een duurzame samenleving. Om haar kennis en vaardigheid uit te breiden en te verdiepen deed ze een MBA in Sustainable Management aan de Presidio Graduate School in San Francisco.

Ze heeft uiteenlopende werkervaring:  project management, rapporteren over duurzaamheid (op basis van de GRI richtlijn), customer support, interne consultant en stakeholder engagement, bij zowel multinationals als MKB en opstartende bedrijven in Nederland en de Verenigde Staten. Door een analytische en strategische benadering gecombineerd met het betrekken van verschillende invalshoeken van betrokken partijen creëert ze draagvlak voor succesvolle projecten.

In 2015 heeft Elze zich aangesloten bij The Natural Step, een wereldwijde organisatie die zich sinds 1989 heeft ingezet voor een versnelde transitie naar een duurzame samenleving. 

Referenties

alles bekijken

Referenties

terug

Blogberichten

Button
Button

Contact


Elze van Hamelen

sustainable solutions

info[at]vanhamelen.eu

+31(0)6 81 433 520

Aangesloten bij